In balans

Psychosomatische oefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Mensendieck. Het woord ‘psychosomatiek’ of ‘psychosomatisch’ komt van de woorden ‘psyche’ (geestelijke of psychische gesteldheid) en ‘soma’ (lichaam). De behandeling richt zich op lichamelijke klachten die een relatie hebben met spanning of stress, onverklaarbare pijn en vermoeidheid.
Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Stress moet aan en uit kunnen

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Psychosomatische klachten

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Samen met de psychosomatisch oefentherapeut kunt u dat onderzoeken en waar nodig veranderen.

Voor wie?

Herkent u meerder van onderstaande signalen van stress, dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Lichamelijk symptomen van stress
Aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen van stress
Niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Mogelijke gevolgen van stress
Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, woede uitbarstingen en huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Aanpak

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Psychosomatische behandeling

De psychosomatische oefentherapie reikt nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om je klacht, leven en gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van de klacht(en).
De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en op het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. U werkt aan de psychosomatische klacht én aan de oorzaken van de klacht. Er wordt dus gepraat en geoefend.
• U leert de innerlijke rust in uw lichaam te herstellen. Dat is te leren met behulp van therapeutisch lichaamswerk. Dat zijn lichaamsbewustwording-, ademhalings-, ontspannings- en aandachtoefeningen (mindfulness). U leert zo de signalen die uw lichaam afgeeft bij stress te herkennen en te hanteren. U komt dichter bij uzelf, bij het voelen van emoties en het leren voelen van grenzen.
• U leert door te luisteren naar uw lichaam, een balans te vinden tussen spanning en ontspanning.
• Met behulp van therapeutische gesprekken gaat u op zoek naar en werken aan het probleem achter de klacht. U leert de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en op een positieve manier te veranderen.
• U leert belasting en belastbaarheid goed op elkaar af te stemmen. Uw belastbaarheid kun je o.a. vergroten door het verbeteren van je houding en manier van bewegen en het verbeteren van je conditie.

Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek om te kijken of de psychosomatische therapie iets voor u is.

Geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut

psychomatisch oefentherapeut

Een geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut heeft na de HBO opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck een uitgebreide post-HBO opleiding Psychosomatiek gevolgd. De psychosomatische oefentherapie is als specialisme erkend door de beroepsorganisatie (VvOCM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vergoeding psychosomatiek

Psychosomatische oefentherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (behandelingen fysiotherapie/oefentherapie), conform de regeling Oefentherapie Cesar en Oefentherapie Mensendieck. Raadpleeg uw polis voor de precieze voorwaarden voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Ook voor de Psychosomatische Oefentherapie geldt de directe toegankelijkheid, d.w.z. u kunt rechtstreeks naar een psychosomatisch oefentherapeut, zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist.