Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen? Slaapt u te vaak, te lang of te kort, dan kunt u baat hebben bij behandeling door een slaapoefentherapeut.
Ook bij meer eten, dikker worden, angsten, depressie, hoofdpijn, stress en ontstekingen kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn.

Een brede kijk op nachtrust

De dag beïnvloedt de nacht en de slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekort komt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Denk aan vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24- uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een Slaapoefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering.

“Slaapmedicatie is minder effectief dan gedragsverandering door cognitieve therapie”

Slaapoefentherapeuten behandelen slaapproblemen als een onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. Omdat er meerdere oorzaken kunnen zijn zoekt de slaapoefentherapeut met u naar de oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. De slaapoefentherapeut richt zich met name op de “zachte” slaapproblemen zoals insomnia, hypersomnie en bioritmeproblematiek. Ook biedt de slaapoefentherapeut nazorg (na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless leggs en parasomnieën.

De aanpak is oplossingsgericht

We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. De gehele dag wordt onder de loep genomen. Samen met u doorbreken we de vicieuze cirkel waarin u terecht bent gekomen bij slaapproblemen. Goed slapen kunt u leren op de volgende manieren.
– Zelfwerkzaamheid: u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
– Educatie : we geven inzicht in, en maken u bewust hoe slaap en slaapgedrag in elkaar zit (inclusief tips).
– Slaappatroon aan leren passen ( slaaprestrictie) en stimulus controle (negatieve koppelingen met slapen eruit halen).
– Waar nodig time management en grenzen leren stellen.
– Cognitieve gedragstherapie door positief of neutraal te leren denken, oplossingsgericht leren zijn.

Voor meer informatie klik op deze link : www.slaaptherapie.nl

Simeronie is gecertificeerd slaapoefentherapeut.
Heeft u nog vragen of wilt u overleggen, neem gerust contact op:
Simeronie: 06 12 67 27 45

Slaaptherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering (behandelingen fysiotherapie). U kunt zonder verwijzing van de huisarts of specialist behandeld worden.