Chronische Pijn

Ongeveer 20% van de bevolking leeft met chronische pijn. Voorbeelden zijn fibromyalgie, chronische rugklachten, hoofdpijnklachten of whiplash. Leven met chronische pijn heeft veel invloed op het dagelijks leven van iemand. We spreken van chronische pijn als pijn langer dan drie maanden bestaat.

Samen in beweging naar beter

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren. Chronische pijn beïnvloedt – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: waardoor wordt de pijn veroorzaakt? Hoe moet ik er me omgaan? Wat kan ik doen om grip te houden op de klachten?

De behandeling

De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hier anders mee om kunt gaan. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Samen met de therapeut stelt u haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Wat mag u van de behandeling verwachten?

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met de door u gestelde doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Mogelijke behandelonderdelen zijn:

  • begrijpen hoe pijn werkt
  • aanleren hoe u zelf invloed kunt uitoefenen op de pijn
  • evenwicht (her)vinden tussen belasting en belastbaarheid
  • leren ontspannen

Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden.

“Dat u – en niet uw pijn-  uiteindelijk weer uw leven bepaalt. “

Simeronie heeft de opleiding Chronische pijn gevolgd bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn voor oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.

Kijk voor meer specifieke informatie op de website van Netwerk Chronische Pijn: www.netwerkchronischepijn.nl