Netwerk Chronische Pijn

De gezondheidszorg verandert.  Simeronie is daarom sinds 2014 aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt gestuurde zorg. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is. En die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere professionals in de 1e lijn.

Samen in beweging naar beter

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren.  In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: Hoe moet ik er me omgaan? Waar doe ik goed aan u de pijn mijn leven over lijkt ten nemen?

Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn.  De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

De behandeling

De behandeling is een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.  De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht.  Samen met de therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op.  Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Wat mag u van de behandeling verwachten?

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach.  Samen met de oefentherapeut gaat u met de door u gestelde doelen aan de slag.  Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn.  Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden.  En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden.  Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.  Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden.  Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met Simeronie: tel. 06 12 67 27 45

Kijk voor meer specifieke informatie op de website van Netwerk Chronische Pijn: www.netwerkchronischepijn.nl