ALK staat voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten.
Het gaat om lichamelijke klachten die niet voldoende kunnen worden verklaard door een medische oorzaak. Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen.

De klachten zijn ook wel bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals bijvoorbeeld hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burn-out, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.
Als u één van deze syndromen hebt gekregen of de overkoepelende diagnose ALK, dan is er een goede lichaam-geest behandeling mogelijk, om de klachten te verminderen, verhelpen of voorkomen.

De aanpak van ALK

De bij het Netwerk Psychosomatiek Nederland aangesloten psychosomatisch therapeuten bieden u een gecombineerde lichaam-geest behandeling aan. Ze slaan een brug tussen lichaam en geest en brengen de lichamelijke klachten in verband met psychosociale stressfactoren. Dat kunnen zowel factoren zijn die de klachten uitlokken als in stand houden. Het kunnen ook factoren zijn die iemand kwetsbaar maken voor ALK.
Een voorbeeld van psychosociale stressfactoren zijn bijvoorbeeld een overlijden, ziekte, echtscheiding, ontslag, reorganisatie, conflict of grote werkdruk, maar kan tevens liggen in de stress van alle dag, alledaagse zorgen en emoties.

De bij het Netwerk Psychosomatiek Nederland (NPSN) aangesloten psychosomatisch therapeuten zijn erin gespecialiseerd om samen met u de achterliggende oorzaken van uw klachten op te sporen en aan te pakken. Indien nodig worden ook de gevolgen van de klachten aangepakt.

De behandeling bestaat uit een combinatie van:
* Uitleg over ALK en de wisselwerking tussen lichaam en geest.
* Gerichte, inzicht gevende gesprekken, om de factoren die de klachten  uitlokken of in stand houden te verhelderen en aan te pakken.
* Interventies uit o.a. de cognitieve gedragstherapie, om via gedachten weer grip te krijgen op gevoel, gedrag en emoties. Ook worden vaardigheden geoefend om problemen adequaat het hoofd te bieden.
* Lichaamsgerichte oefeningen uit o.a. mindfulness, adem- en ontspanningstherapie, waardoor u uw lichaam en emoties beter leert voelen en leert om te gaan met de lichamelijke gewaarwordingen en emoties, zodat u weer in balans en in uw kracht komt.

Deze gecombineerde lichaam-geest behandeling is dus gericht op ons denken, op het voelen van ons lichaam en onze emoties, en op ons gedrag.

Door gebruik van de bovenstaande methodieken leert u uw klachten te begrijpen en invloed te hebben op uw klachten. U leert uw klachten te verminderen, verhelpen en voorkomen. Dit leidt tot meer veerkracht en een betere regie over uw eigen leven.

Kijk voor meer specifieke informatie op de website van Netwerk Psychosomatiek Nederland:  www.npsn.nl