Simeronie Dobbe is in 1985 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck.
In 1988 is zij gestart met de praktijk in Houten. Haar affiniteit is vooral gaan liggen bij psychosomatische, oftewel spanningsgerelateerde klachten. In 2014 heeft zij hiervoor de post-HBO opleiding tot Psychosomatisch  oefentherapeut afgerond. Tevens is zij gespecialiseerd in slaapproblematiek en gecertificeerd slaapoefentherapeut. Daarnaast begeleidt ze veel mensen met chronische pijnklachten (Netwerk Chronische Pijn) en mensen met SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten).

Simeronie: “Ik streef er altijd naar om een betrokken, deskundige, ontspannen en persoonlijke sfeer te creëren. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de persoon voor mij, ga ik samen op zoek naar de kern, de oorzaak van de klacht. Soms is dit puur lichamelijk en ligt de oorzaak bijvoorbeeld bij een verkeerde manier van bewegen. Vaak ontstaan lichamelijke klachten echter doordat iemand, om wat voor reden dan ook, overbelast of uit balans is geraakt. Langdurige stress, angst of vermoeidheid kan zich dan gaan uiten in lichamelijke klachten als hoofdpijn, gespannen rug-, nek- of schouderspieren of hyperventilatie. Iemand bewust maken van de klacht en iemand vervolgens leren om vaak met kleine, simpele veranderingen en oefeningen om mentaal weer in balans te komen vind ik erg mooi en de kracht van mijn vak”.

Carola van Suijlen is in 1990 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck, nadat zij eerder in 1986 de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (=Sportacademie) te Tilburg heeft afgerond.
Na een aantal waarnemingen is zij in 1991 in Houten in onze praktijk begonnen.
Door haar achtergrond houdt zij zich als therapeut nog steeds met sporters bezig.
In maart 2014 heeft Carola de cursus “Hypermobiliteit bij kinderen” gevolgd. Carola verzorgt zij de zwangerschapscursussen volgens de Mensendieckmethode in de praktijk.
Sinds 2019 is Carola ook erkend Slaaptherapeut.

Als oefentherapeut Mensendieck zijn wij ‘alround’ opgeleid. Dat wil zeggen dat wij de meest uiteenlopende ziektebeelden kunnen behandelen (zie: Voor wie?). Toch zijn er in de loop der jaren “specialisaties” in ons werk ontstaan. Dit gebeurt door het volgen van bijscholingen, maar ook door het aanbod van patiënten.

Onze specialisaties zijn:

  • Lage rugklachten
  • Bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap
  • Incontinentieklachten
  • Nek-schouderklachten
  • Hoofdpijnklachten
  • CANS (RSI)
  • Hyperventilatie
  • Osteoporose
  • Sportoefentherapie
  • Spanningsklachten
  • Slaaptherapie
  • Zwangerschapscursus

Als oefentherapeut Mensendieck hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom werken we continue aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen, naar cursussen en symposia te gaan en vakliteratuur bij te houden. Tevens nemen we deel aan IOM: Intercollegiaal Overleg Mensendieck.
Wij hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring.

Simeronie doet mee met NIVEL Zorgregistratie eerste lijn. Zij levert (anonieme) zorggegevens aan het NIVEL, met inachtneming van de bescherming van de privacy van patiënten. Met die gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt dit haar dit laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL zorgregistraties.

Meer informatie over NIVEL Zorgregistraties?
Voor vragen kunt u contact opnemen:
Mail:                  zorgregistratie@nivel.nl
Telefonisch:     030 272 98 14
Website:           www.nivel.nl/zorgregistraties