Simeronie Dobbe is in 1985 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck. Zij heeft in Amsterdam Osdorp in een verzorgingshuis/verpleeghuis gewerkt, gecombineerd met het werken in een groepspraktijk in het centrum van Amsterdam.
In 1988 is zij gestart met de praktijk in Houten.
Vanaf mei 2014 is zij tevens psychosomatisch oefentherapeut en deelnemer van het Netwerk Chronische Pijn.

Carola van Suijlen is in 1990 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck, nadat zij eerder in 1986 de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (=Sportacademie) te Tilburg heeft afgerond.
Na een aantal waarnemingen is zij in 1991 in Houten in onze praktijk begonnen.
Door haar achtergrond houdt zij zich als therapeut nog steeds met sporters bezig.
In maart 2014 heeft Carola de cursus “Hypermobiliteit bij kinderen” gevolgd. Carola verzorgt zij de zwangerschapscursussen volgens de Mensendieckmethode in de praktijk.
Sinds 2019 is Carola ook erkend Slaaptherapeut.

Als oefentherapeut Mensendieck zijn wij ‘alround’ opgeleid. Dat wil zeggen dat wij de meest uiteenlopende ziektebeelden kunnen behandelen (zie: Voor wie?). Toch zijn er in de loop der jaren “specialisaties” in ons werk ontstaan. Dit gebeurt door het volgen van bijscholingen, maar ook door het aanbod van patiënten.

Onze specialisaties zijn:

 • Lage rugklachten
 • Bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap
 • Incontinentieklachten
 • Nek-schouderklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • CANS (RSI)
 • Hyperventilatie
 • Osteoporose
 • Sportoefentherapie
 • Spanningsklachten
 • Slaaptherapie
 • Zwangerschapscursus

Als oefentherapeut Mensendieck hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom werken we continue aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen, naar cursussen en symposia te gaan en vakliteratuur bij te houden. Tevens nemen we deel aan IOM: Intercollegiaal Overleg Mensendieck.
Wij hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring.

Simeronie doet mee met NIVEL Zorgregistratie eerste lijn. Zij levert (anonieme) zorggegevens aan het NIVEL, met inachtneming van de bescherming van de privacy van patiënten. Met die gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt dit haar dit laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL zorgregistraties.

Meer informatie over NIVEL Zorgregistraties?
Voor vragen kunt u contact opnemen:
Mail:                  zorgregistratie@nivel.nl
Telefonisch:     030 272 98 14
Website:           www.nivel.nl/zorgregistraties