De behandelingen voor oefentherapie Mensendieck en worden over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De behandeling van een aantal specifieke ziekten (bepaald door de commissie Borst) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Ik heb een contract met de meeste zorgverzekeraars en dien de declaratie rechtstreeks bij hen in.
U dient zelf te weten voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent, dit is per polis en per zorgverzekeraar wisselend. Wanneer u dit aantal behandelingen overschrijdt, zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent, krijgt u van ons een nota die door u rechtstreeks aan ons betaald moet worden. Hiervoor gelden de volgend tarieven:

PRIJS
Behandeling oefentherapie Mensendieck € 40,00
Behandeling psychosomatische oefentherapie Mensendieck € 51,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 20,-
Intake en onderzoek na verwijzing naar (psychosomatische) oefentherapie € 51,00
Intake en onderzoek na screening en intake en onderzoek (psychosomatische) oefentherapie € 51,00

Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegt minder dan 24u. voor de afgesproken tijd, kan het wettelijk vastgesteld verzuimtarief bij u in rekening gebracht worden.

Dit verzuimtarief bedraagt € 26,25 (75 % van het behandeltarief) voor een zitting oefentherapie Mensendieck en € 33,75 (75% van het behandeltarief) voor een zitting psychosomatische oefentherapie Mensendieck.

Dit bedrag dient door u zelf betaald te worden. De zorgverzekering vergoedt dit niet.
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen voor maandag dient u dit uiterlijk de vrijdag daar voorafgaand, vóór 17.00 u te doen.

Overige tarieven:

PRIJS
Zwangerschapsbegeleiding € 40,- per 30 minuten
Postnatale begeleiding € 40,- per 30 minuten

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

1. Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
2. Advies en ondersteuning van het Klachtenloket Paramedici. Email: info@klachtenloketparamedici.nl. Tel. 030 310 09 29. Het Klachtenloket Paramedici kan u informatie geven over uw rechten als patiënt en kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut of door u te helpen met het schrijven van een brief.
3. Beoordeling door de Klachtenloket Paramedici wanneer u hulp wilt bij het oplossen van een verschil van mening met uw oefentherapeut. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak.
Een uitgebreidere folder hierover is in de praktijk in de wachtkamer aanwezig.